B&B ITALIA - SERIE UP 2000/ UP JUNIOR/ UP 50 SOFA & ARMCHAIR

B&B 義大利進口家具
「Up」系列由沙發、單椅、椅凳等七個項目所組成,從1969年設計至推出以來,領先潮流的設計與材質,讓它成為B&B的指標作品之一,造型前衛又獨特,是不是令人過目難忘呢!單椅還特製有三歲以上可坐的兒童版哦!

預約專線:
黃亨利(Henry Huang)
手機 0911-899-098  
 
鄭譚亞(Tania Cheng)
手機 0922-046-358

伍曉勇(gino wu)
手機 0912585184


B&B
SERIE UP 2000/ UP JUNIOR/ UP 50 SOFA & ARMCHAIR

b&b italia SERIE UP 2000/ UP JUNIOR/ UP 50 SOFA & ARMCHAIR

B&B
SERIE UP 2000/ UP JUNIOR/ UP 50 SOFA & ARMCHAIR

B&B SERIE UP 2000/ UP JUNIOR/ UP 50 SOFA & ARMCHAIR

B&B
SERIE UP 2000/ UP JUNIOR/ UP 50 SOFA & ARMCHAIR

B&B SERIE UP 2000/ UP JUNIOR/ UP 50 SOFA & ARMCHAIR

B&B
SERIE UP 2000/ UP JUNIOR/ UP 50 SOFA & ARMCHAIR

B&B SERIE UP 2000/ UP JUNIOR/ UP 50 SOFA & ARMCHAIR

B&B
SERIE UP 2000/ UP JUNIOR/ UP 50 SOFA & ARMCHAIR

B&B SERIE UP 2000/ UP JUNIOR/ UP 50 SOFA & ARMCHAIR

B&B
SERIE UP 2000/ UP JUNIOR/ UP 50 SOFA & ARMCHAIR

B&B SERIE UP 2000/ UP JUNIOR/ UP 50 SOFA & ARMCHAIR

B&B
SERIE UP 2000/ UP JUNIOR/ UP 50 SOFA & ARMCHAIR

B&B SERIE UP 2000/ UP JUNIOR/ UP 50 SOFA & ARMCHAIR

B&B
SERIE UP 2000/ UP JUNIOR/ UP 50 SOFA & ARMCHAIR

B&B SERIE UP 2000/ UP JUNIOR/ UP 50 SOFA & ARMCHAIR

B&B
SERIE UP 2000/ UP JUNIOR/ UP 50 SOFA & ARMCHAIR

B&B SERIE UP 2000/ UP JUNIOR/ UP 50 SOFA & ARMCHAIR

B&B
SERIE UP 2000/ UP JUNIOR/ UP 50 SOFA & ARMCHAIR

B&B SERIE UP 2000/ UP JUNIOR/ UP 50 SOFA & ARMCHAIR
預約專線:
黃亨利(Henry Huang)
手機 0911-899-098  
 
鄭譚亞(Tania Cheng)
手機 0922-046-358

伍曉勇(gino wu)
手機 0912585184
Comments