GIORGETTI - DRIVE SOFA

「Drive」沙發柔順飽滿的弧型背靠設計及精緻的縫衍框線共同勾勒出沙發的優美線條,典雅又獨具特色。

預約專線:
黃亨利(Henry Huang)
手機 0911-899-098  
 
鄭譚亞(Tania Cheng)
手機 0922-046-358

伍曉勇(gino wu)
手機 0912585184

GIORGETTI 
DRIVE SOFA
GIORGETTI - DRIVE SOFA

GIORGETTI 
DRIVE SOFA

GIORGETTI  DRIVE SOFA

GIORGETTI 
DRIVE SOFA

GIORGETTI  DRIVE SOFA

GIORGETTI 
DRIVE SOFA

GIORGETTI  DRIVE SOFA

GIORGETTI 
DRIVE SOFA

GIORGETTI  DRIVE SOFA

GIORGETTI 
DRIVE SOFA

GIORGETTI  DRIVE SOFA

GIORGETTI 
DRIVE SOFA

GIORGETTI  DRIVE SOFA

GIORGETTI 
DRIVE SOFA

GIORGETTI  DRIVE SOFA

GIORGETTI 
DRIVE SOFA

GIORGETTI  DRIVE SOFA


預約專線:
黃亨利(Henry Huang)
手機 0911-899-098  
 
鄭譚亞(Tania Cheng)
手機 0922-046-358

伍曉勇(gino wu)
手機 0912585184
Comments