POLTRONA FRAU - VANITY FAIR XC

POLTRONA FRAU - VANITY FAIR XC
POLTRONA FRAU經典單椅「Vanity Fair」慶祝問世20週年,推出了更寬敞更舒適的版本「Vanity Fair XC」。

預約專線:
黃亨利(Henry Huang)
手機 0911-899-098  
 
鄭譚亞(Tania Cheng)
手機 0922-046-358

伍曉勇(gino wu)
手機 0912585184

POLTRONA FRAU 義大利進口家具- VANITY FAIR XC


POLTRONA FRAU 義大利進口家具- VANITY FAIR XC


POLTRONA FRAU 義大利進口家具- VANITY FAIR XC


POLTRONA FRAU 義大利進口家具- VANITY FAIR XC


POLTRONA FRAU 義大利進口家具- VANITY FAIR XC


POLTRONA FRAU 義大利進口家具- VANITY FAIR XC


POLTRONA FRAU 義大利進口家具- VANITY FAIR XC


POLTRONA FRAU 義大利進口家具- VANITY FAIR XC


POLTRONA FRAU 義大利進口家具- VANITY FAIR XC


POLTRONA FRAU 義大利進口家具- VANITY FAIR XC


POLTRONA FRAU 義大利進口家具- VANITY FAIR XC


POLTRONA FRAU 義大利進口家具- VANITY FAIR XC


POLTRONA FRAU 義大利進口家具- VANITY FAIR XC


預約專線:
黃亨利(Henry Huang)
手機 0911-899-098  
 
鄭譚亞(Tania Cheng)
手機 0922-046-358

伍曉勇(gino wu)
手機 0912585184Comments